Rentoutuminen vaikuttaa

Pienikin rentoutumishetki vaikuttaa positiivisesti mm. sepelvaltimotautia sairastavia sekä verenpaineen ja insuliinitasapainon hallinnassa. Ja mikä parasta stressinsietokyky paranee huomattavasti!

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa 103 sepelvaltimopotilasta satunnaistettiin joko 4 kk kestävään meditointiryhmään tai vertailukohtana käytettyyn terveyskasvatusryhmään. Meditaatiomuoto oli transsendentaalinen.

Systolinen verenpaine laski ja insuliiniresistenssi lieveni kokeilun aikana enemmän kuin verrokkien, vaikka verrokit alkoivat liikkua aktiivisemmin tutkimuksen aikana. Suotuisia vaikutuksia havaittiin myös syketaajuudessa. Verenpaine laski keskimäärin 3,4mmHg ja verrokkiryhmäläisten 2,8mmHg.

Meditaatioryhmäläisten paino, lääkitys ja fyysinen aktiivisuus pysyivät ennallaan tutkimuksen ajan. Muun kuin elimellisen selityksen puolesta puhuu myös se ettei meditaatio vaikuttanut verisuonten sisäpintojen eli endoteelin toimintaan.

Tulokset myös vahvistavat käsitystä stressistä yhtenä metabolisen oireyhtymän tärkeänä osatekijänä.


Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Suomessa. Jo 5-6 kasvis-hedelmä annoksen (80g) on arvioitu vähentävän merkittävästi sydän- ja verisuonitautien riskiä! Kasvikset, juurekset, hedelmät ja marjat auttavat ylläpitämään terveyttä ja suojaavat kroonisilta sairauksilta.

Kasvikset ja hedelmät mm. alentaa verenpainetta, helpottaa painonhallintaa, vähentää riskiä sairastua diabetekseen, helpottaa veren kolesterolia pysymään kurissa, auttaa pitämään suoliston toiminnan normaalina, vähentää riskiä sairastua mm. rinta-, maha-, keuhko-, ja paksusuolen syöpään. Eikä siinä kaikki, sillä ne myös lisäävät vastustuskykyä, osallistuu elimistön entyymitoimintojen säätelyyn, vaikuttaa solukalvojen tarrautumiseen ja niiden hapettumisherkkyyteen, vaikuttaa kolesteroliaineenvaihduntaan, sisältää antibiootinkaltaisia vaikutusmekanismeja, suojaa elimistöä sitomalla itseensä ravinnossa esiintyviä haitallisia yhdisteitä.


Ikääntyminen, liikunta ja ravinto

Voimaharjoittelulla voidaan tehokkaasti vähentää esim. vanhuuden hauraus- ja raihnausoireyhtymän riskiä lisäämällä lihasmassaa ja voimaa sekä parantamalla aineenvaihdunnallista terveyttä. Voimaharjoittelun lisäksi huomio tulisi kiinnittää riittävään proteiinin saantiin sekä muuten terveelliseen ja tasapainoiseen ruokavalioon.

50-70 vuotiailla miehillä ja naisilla tehty tutkimus, vanhuksen hauraus- ja raihnausoireyhtymällä tarkoitetaan ikääntymiseen liittyvää fysiologisten säätelyjärjestelmien heikkenemistä, mikä on yhteydessä vanhuksen terveyden ja toimintakyvyn menetykseen. Oireyhtymään liittyviä piirteitä ovat mm. yleinen heikkous, painon lasku sekä tasapainon ja toimintakyvyn heikkeneminen. Riippumatta syistä oireyhtymälle on ominaista lihasmassan vähentyminen ja lihasheikkous.

Lue koko Sallisen tutkimus tästä linkistä