Hivenaineet

Seleeni

Seleeni on tärkeä hivenaine. Sitä löytyy joistakin ruoka-aineista, vedestä ja maaperästä. Seleeni toimii aktiivisena osana mm. glutationiperoksidaasissa, jonka tärkein