Kansalaisaloite

KANSALAISALOITE

Aloitteen sisältö

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomeen on mahdollisimman nopeasti saatava laki, joka säätelee jo vakiintuneita täydentäviä hoitomuotoja sekä näitä hoitoja antavia henkilöitä. Nykyinen tilanne, jossa täydentäviä hoitomuotoja ei säädellä lainkaan, ei voi jatkua Suomessa.

Kansalaisilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä oikeus valita itseensä kohdistuva hoitomuoto. Kansalaisten vakaumuksia ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja kansalaisilla tulee olla oikeus täydentäviin hoitomuotoihin. Vaatimus perustuu Maailman Terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan Unionin (EU) suosituksiin sekä lakiin potilaiden oikeuksista.

Kansalaisilla on oikeus saada luotettavaa tietoa täydentävistä hoitomuodoista. Kansalaisilla on oikeus saada tietää hoitoa antavan koulutus. Käytännössä nämä toteutettaisiin luomalla julkinen rekisteri. Potilasturvallisuus saavutetaan täydentäviä hoitoja antavia henkilöitä koskevan julkisen rekisterin ja valvontajärjestelmän avulla. Valvontajärjestelmä voitaisiin toteuttaa omavalvontajärjestelmänä ja järjestelmä laadittaisiin yhteistyössä viranomaisten kanssa ennalta, yhdessä sovittujen laatukriteerien mukaisesti.

Lisäksi tarvitaan hoitojen laatua parantavia ja laatua takaavia toimenpiteitä, kuten koulutusta ja tutkimusta. Lain tulee WHO:n ja EU:n suositusten mukaisesti edistää virallisen terveydenhoidon ja täydentäviä hoitomuotoja antavien välistä yhteistyötä. Virallisen terveydenhoidon koulutuksiin tulee sisällyttää koulutusta täydentävistä hoitomuodoista.

 

Perustelut

WHO ja EU ovat kehottaneet jäsenmaitaan selvittämään täydentäviä hoitomuotoja koskevan kansallisen tilanteen ja sen perusteella sisällyttämään täydentäviä hoitoja yhteiskunnan viralliseen terveydenhuoltoon. Suuressa osassa EU-maita on perustettu tai ollaan perustamassa organisaatioita täydentäville hoitomuodoille.

Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan Euroopassa on yhteensä 17 maata, joissa on täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja säänteleviä ns. CAM-säännöksiä (Complementary and alternative medicine). Suomessa ei ole omaa CAM-lainsäädäntöä. Pohjoismaista Norja, Tanska ja Islanti ovat säätäneet täydentäviä ja vaihtoehtohoitoja koskevan erillislain ja perustaneet tai tulevat perustamaan virallisen rekisterin kyseisiä hoitoja antavista henkilöistä.

Suomessa ei vielä säädellä täydentäviä hoitomuotoja eikä näitä hoitoja antavia henkilöitä. Täydentäville hoitomuodoille on jo useaan otteeseen pyritty saamaan oma lainsäädäntönsä. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2008 työryhmän selvittämään lainsäädännön tarpeita. Työryhmässä täydentävien hoitojen edustajat olivat vähemmistönä (2/10).

Työryhmän selvitys ei johtanut täydentäviä hoitomuotoja koskevaan sääntelyyn. Työryhmä ehdotti ainoastaan rajoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin, joilla olisi kielletty tai rajoitettu täydentävien hoitojen käyttö eräiden sairauksien ja potilasryhmien osalta. Työryhmän ehdotuksen mukaan vasta myöhemmin ryhdyttäisiin laatimaan täydentäviä hoitoja koskevaa erillistä lainsäädäntöä ns. kakkosvaiheessa.

STM:n työryhmän raportista on kulunut jo neljä vuotta eikä lainvalmistelu ole edennyt. Helmikuussa 2013 Eduskunnassa tehtiin asiasta kirjallinen kysymys. Vastauksessaan silloinen ministeri Guzenina-Richardson totesi, että muutokset voitaisiin tehdä terveydenhuollon ammattihenkilölakiin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Suomessa tulee välittömästi ryhtyä täydentäviä hoitoja koskevan lain valmisteluun. Valmistelu on aloitettava suoraan STM:n kaavailemasta kakkosvaiheesta, eli täydentäviä hoitoja koskevasta erillislainsäädännöstä.

Alla olevasta linkistä pääset allekirjoittamaan kansalaisaloitteen.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/573

Aloitteella on useita suosittelijoita mukaan lukien lääkäreitä, professoreita, alan liittojen edustajia, europarlamentaarikkoja, kansanedustajia sekä muita vaikuttajia.

Suosittelijoita ovat mm.

Europarlamentaarikot; Sirpa Pietikäinen, Liisa Jaakonsaari, Nils Torvalds.

Kansanedustajat; Ari Jalonen, Jari Myllykoski.

Lääkärit; Antti Heikkilä, Taija Somppi, Matti Tolonen.

Professorit; Raimo Hiltunen, Olavi Pelkonen, Sinikka Piippo.

Sekä Virpi Raipala-Cormier, Jaakko Halmetoja, Aira Samulin, Kari Heiskanen.

(Lisää aiheesta: www. terveysjarjesto.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.