Rentoutuminen vaikuttaa

Pienikin rentoutumishetki vaikuttaa positiivisesti mm. sepelvaltimotautia sairastavia sekä verenpaineen ja insuliinitasapainon hallinnassa. Ja mikä parasta stressinsietokyky paranee huomattavasti!

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa 103 sepelvaltimopotilasta satunnaistettiin joko 4 kk kestävään meditointiryhmään tai vertailukohtana käytettyyn terveyskasvatusryhmään. Meditaatiomuoto oli transsendentaalinen.

Systolinen verenpaine laski ja insuliiniresistenssi lieveni kokeilun aikana enemmän kuin verrokkien, vaikka verrokit alkoivat liikkua aktiivisemmin tutkimuksen aikana. Suotuisia vaikutuksia havaittiin myös syketaajuudessa. Verenpaine laski keskimäärin 3,4mmHg ja verrokkiryhmäläisten 2,8mmHg.

Meditaatioryhmäläisten paino, lääkitys ja fyysinen aktiivisuus pysyivät ennallaan tutkimuksen ajan. Muun kuin elimellisen selityksen puolesta puhuu myös se ettei meditaatio vaikuttanut verisuonten sisäpintojen eli endoteelin toimintaan.

Tulokset myös vahvistavat käsitystä stressistä yhtenä metabolisen oireyhtymän tärkeänä osatekijänä.


Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Suomessa. Jo 5-6 kasvis-hedelmä annoksen (80g) on arvioitu vähentävän merkittävästi sydän- ja verisuonitautien riskiä! Kasvikset, juurekset, hedelmät ja marjat auttavat ylläpitämään terveyttä ja suojaavat kroonisilta sairauksilta.

Kasvikset ja hedelmät mm. alentaa verenpainetta, helpottaa painonhallintaa, vähentää riskiä sairastua diabetekseen, helpottaa veren kolesterolia pysymään kurissa, auttaa pitämään suoliston toiminnan normaalina, vähentää riskiä sairastua mm. rinta-, maha-, keuhko-, ja paksusuolen syöpään. Eikä siinä kaikki, sillä ne myös lisäävät vastustuskykyä, osallistuu elimistön entyymitoimintojen säätelyyn, vaikuttaa solukalvojen tarrautumiseen ja niiden hapettumisherkkyyteen, vaikuttaa kolesteroliaineenvaihduntaan, sisältää antibiootinkaltaisia vaikutusmekanismeja, suojaa elimistöä sitomalla itseensä ravinnossa esiintyviä haitallisia yhdisteitä.